Ke každému projektu přistupujeme zodpovědně a naprosto individuálně. Zajímají nás Vaše potřeby a představy provozu a pohybu v nebezpečných místech.

V rámci našich služeb pro Vás naprojektujeme, dodáme a nainstalujeme konkrétní specifické řešení ochrany na míru.

Pokud nehledáte permanentní ochranu proti pádu, ale chcete zajistit bezpečnost pracovníků pouze v určitém časovém intervalu, nabízíme pronájem kotvícího zařízení nebo kolektivní ochrany.

Naší odborníci disponující osvědčením o získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kteří Vám rádi odborně proškolí vaše zaměstnance.

Kontroly kotvícího zařízení smí provádět pouze výrobce nebo osoba jím pověřená. Kontroly námi dodávaných systémů a zařízení Vám rádi poskytneme.

Pokud již máte nějakou ochranu proti pádu, která ovšem nevyhovuje svým stavem nebo není certifikována dle stávajících norem.