Montáž provádíme vždy dle návodu výrobce dané ochrany proti pádu. Například montáž kotvícího zařízení smí provést pouze výrobce nebo osoba pověřená výrobcem.

Montáže probíhají buďto v etapách nebo najednou. V některých případech se instaluje souběžně s výstavbou objektu jindy až po čase používání a změně rizik. Montáž probíhá nejčastěji na nosnou konstrukci objektu, popřípadě formou zátěže kotevního bodu či kolektivní ochrany. Specialitou je pak mobilní kotevní bod SAFETY BULL, který obsahuje kola pro bezproblémovou manipulaci. Takový bod se jen umístí na exponované místo.