Navrhování optimálního řešení ochrany osob proti pádu z výšky nebo hloubky. Ke každému projektu přistupujeme naprosto individuálně. Proto se snažíme objekty vždy nejprve prohlédnout osobně. Při té příležitosti se také bavíme o vykonávané práci s osobami, které se na rizikových místech pohybují.

Zajímají nás přístupové cesty, výška objektu, četnost návštěv exponovaného místa, jak dlouho se na něm osoby zdržují či jaké úkony se na něm vykonávají. Důležité je ale brát ohled i na pracovní prostředí. Jinak přistupujeme k objektům určeným chemickému průmyslu, k výbušnému prostředí, k prostředí s vysokou teplotou a podobně.

V neposlední řadě řešíme také otázky ekonomické náročnosti. V některých podmínkách je potřeba volit komfortnější, ale dražší variantu. V některých si naopak vystačíme s méně pohodlnou, avšak levnější alternativou. 

V zásadě jsou dvě základní možnosti ochrany osob proti pádu. Kolektivní ochrana a prvky osobní ochrany.

My v Nepadej jsme na ochranu proti pádu odborníci. Jak má správné jištění vypadat, záleží na mnoha různých faktorech. Jak často se na tomto místě například vyskytují lidé? Kolik jich je? Jak dlouho se zde budou pohybovat? Jaký je charakter jimi vykonávané práce? V jakém prostředí se toto rizikové místo nachází?

V Nepadej dokážeme všechno toto individuálně vyhodnotit a na základě zjištěných informací vyprojektovat ideální řešení.

Navržené opatření pak dodáme na klíč. Postaráme se o vše důležité. O návrh, dodávku, montáž, proškolení a také o pravidelné inspekce a servis.

Není nic jednoduššího než se nám nezávazně ozvat. Sejdeme se, společně projdeme váš konkrétní případ a navrhneme několik variant možných řešení s ohledem na kvalitu a cenu.