Kontroly kotvícího zařízení smí provádět pouze výrobce nebo osoba jím pověřená. Někdy se setkáváme s jiným názvoslovím, kde revize je speciální pojem pro vyhrazená technická zařízení, mezi které patří tlakové, elektrické, zdvihací a plynové zařízení. Kotvicí zařízení zde nepatří a pojem revize je pro to zavádějící. „Revizi“ námi dodávaných systémů a zařízení Vám rádi poskytneme. Stačí kontaktovat našeho revizního technika Adama Židka, ten Vám danou kontrolu nacení a nabídne nejbližší možné termíny fyzické návštěvy. Výsledkem dané prohlídky je protokol o provedení odborné technické prohlídky a zápis do knihy. Tato kontrola musí být provedena min. co 12 měsíců. Avšak v závislosti na agresivitě prostředí, ve kterém se zařízení nachází, může být tato lhůta zkrácena.

Revizní technik
Adam Židek
zidek@nepadej.cz
774 745 296