V týmu NEPADEJ jsou odborníci disponující osvědčením o získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Naši odborníci k Vám rádi přijedou a odborně proškolí vaše zaměstnance.

Pokud máte jakýkoli dotaz týkající se ochrany osob proti pádu, naši odborníci Vám rádi poradí. Proto nás neváhejte kontaktovat.