Pro níže uvedené společnosti a jejich závody jako hlavní dodavatel nebo subdodavatel byly realizovány různé stupně ochrany proti pádu ze střech, technologických zařízení, výstupových a sestupových cest, stísněných prostor, jeřábových drah atd…

Mezinárodní laserové centrum ELI Beamlines

Společnost Výšky.Morava s.r.o., divize NEPADEJ se podílela na největším vědecko-výzkumném projektu v historii České Republiky. Před samotnou realizací jsme s projektanty doladili výsledné kompletní zajištění víceúrovňových střech. Specifické na těchto střechách byla kombinace různých způsobů použití kotvícího zařízení, kde se jednalo o zajištění při obsluze objektu tak i pro práci v závěsu na laně.

A mnoho dalších…
Pro jejich četnost zde neuvádíme všechny.