V místech kde není možné konstrukční kotvení se používají kotvicí sloupky kde pevné umístění zaručuje třecí plocha a váha kotvicího bodu.

STONEKIT

Kotvicí bod kde zátěžovým médiem jsou dlaždice 500 x 500 x 50/40. Výhodou je malá třecí plocha. Kotvicí body je možné propojit jam mobilním tak permanentním lanem.

SPIDER

V tomto případě je zátěžovým médiem voda. Konstrukce nádob umožňuje ponechat vodní médium i přes zimní měsíce bez rizika poškození. Kotvicí bod má větší třecí plochu a dá se rovněž propojit lanky.

IM 200

Zátěžovým médiem jsou gumové dlaždice. Větší třecí plocha než u STONEKIT a SPIDER. Lehčí instalace.