Návrh optimálního řešení

Ke každému projektu přistupujeme naprosto individuálně. Proto se snažíme objekty vždy nejprve prohlédnout osobně. Při té příležitosti se také bavíme o vykonávané práci s osobami, které se na rizikových místech pohybují.

Zajímají nás přístupové cesty, výška objektu, četnost návštěv exponovaného místa, jak dlouho se na něm osoby zdržují či jaké úkony se na něm vykonávají. Důležité je ale brát ohled i na pracovní prostředí. Jinak přistupujeme k objektům určeným chemickému průmyslu, k výbušnému prostředí, k prostředí s vysokou teplotou a podobně.

V neposlední řadě řešíme také otázky ekonomické náročnosti. V některých podmínkách je potřeba volit komfortnější, ale dražší variantu. V některých si naopak vystačíme s méně pohodlnou, avšak levnější alternativou. 

Neradi voláte? Využijte náš poptávkový formulář!
Navštivte také naše další projekty