Kotvící zařízení, sloužící k ochraně osob
proti pádu z výšky nebo hloubky.

Chci kalkulaci Chci revizi